A megrendelt termék átvétele előtt:
Ha megrendelése után (még a szállítás megkezdése előtt) mégsem tart igényt a szállítandó termékre, úgy megrendelését addig az időpontig visszamondhatja, amíg a szállítás el nem kezdődik, de minimum 8 munkanapig.
A szállítás attól a ponttól kezdődik el, mikor a megrendelt termék a beszállítótól útnak indul.

Rendelésének állapotáról érdeklődjön az ügyfélszolgálatunkon (tel: 06/30 65-66-267, email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), vagy a regisztrációkor megadott hozzáférésekkel a Saját menüd alatt tájékozódjon.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön megrendelésének elektronikus úton történő elküldése, majd ennek a RACE GARAGE Kft. részéről történő elfogadása a Ptk vonatkozó szabályai szerint szerződéskötésnek minősül. (Ptk. 214§)
Amennyiben a szállítás megkezdéséig megrendelését nem vonja vissza vagy a leszállított árut nem veszi át, úgy lehetővé teszi, hogy a RACE GARAGE Kft. kártérítési igényt támaszthasson Önnel szemben a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó szabályai szerint (Ptk. XXV. fejezet)

 

A megrendelt termék átvételét követően:

A termék kézhezvételétől számított 14 napon (naptári napon!) belül, akár indok nélkül is elállhat vásárlási szándékától, ám ebben az esetben a visszajuttatása és a visszajuttatás költsége a vevőt terheli. Semmilyen esetben sem veszünk át utánvételes csomagot!

A reklamációt e-mailben kérjük küldeni az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre, vagy postai úton a kapcsolat menüpont alatti címünkre.
Elfogadott reklamáció esetén az áru visszaküldését követően az ellenérték visszafizetésére az elfogadást követő 14 napon belül kerül sor a Megrendelő által kért módon.
Kérjük, írásban történő jelzését lehetőség szerint az itt található PDF nyomtatványt kitöltve tegye meg (a nyomtatvány használata nem feltétele az elállási jog gyakorlásának). Mindenképpen jelezze azt is, a termék vételárát mely bankszámlára vagy milyen postai címre utaljuk vissza.


A vonatkozó jogszabályok

Ptk. 214§

(1) A szerződési nyilatkozat, ha azt szóban vagy szóbeli üzenettel tették, a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá; az írásban vagy távirati úton közölt nyilatkozat hatályosságához pedig az szükséges, hogy az a másik félhez megérkezzék.
(2) A még hatályossá nem vált nyilatkozatot vissza lehet vonni. A visszavonó nyilatkozatnak legkésőbb a visszavont nyilatkozattal egy időben kell a másik félhez érkeznie, illetőleg tudomására jutnia.
(3) Ha mindkét fél gazdálkodó szervezet, az ellenszolgáltatást (vételár, díj) vállaló fél a nyilatkozatát a szerződés létrejöttéig visszavonhatja, a másik fél költségeit azonban meg kell térítenie.
(4) Ha az elfogadó idejében megtett nyilatkozata az ajánlattevőhöz elkésve érkezik, az ajánlattevő köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni arról, hogy a szerződés nem jött létre. Ha ezt elmulasztja, a szerződés létrejön.
A fenti törvényhely a szerződést eredményező nyilatkozatok (ajánlat és elfogadás) hatályáról rendelkezik. Előírásai azonban valamennyi egyoldalú címzett jognyilatkozat esetében is irányadóak.


Ez a jogcselekmény a megtétel módjától függő időpontban válik hatályossá. Ha a nyilatkozat szóban vagy szóbeli üzenet útján hangzott el, akkor a tudomásszerzéssel; írásbeli közlés esetében pedig a másik félhez való megérkezéssel. Ekként - a törvény megfogalmazásából következően - az írásban eljuttatott nyilatkozat hatályossá válik akkor is, ha arról a címzett ténylegesen és valósan nem szerez tudomást (például külföldi tartózkodás, betegség vagy csupán gondatlanság okán). A nyilatkozat megismerésének hiányából származó hátrány azonban még vétlenség esetében sem hárítható el. Nem tekinthető azonban hatályosan közöltnek a nyilatkozat, ha a szabálytalanul megcímzett postai küldemény "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza (BH1996. 661.), továbbá a címzett tagadása esetén az ajánlott postai küldeményként való feladás, illetve a küldeménynek a levélszekrény útján történő kézbesítése (FPK 1995/48.).

A hatálybalépés jelentősége abban áll, hogy hozzá kötődnek a nyilatkozat megtételéhez fűződő joghatások. Így
- ez időtől megkezdődik az ajánlati kötöttség,
- elfogadást tartalmazó nyilatkozat esetében létrejön a szerződés,
- a hatályos nyilatkozat nem vonható vissza, a törvényi kivételeket ide nem értve.

A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A szolgáltatások használatával a felhasználó beleegyezik a sütik alkalmazásába. Bővebben a sütikről.

EU Cookie Info