Autó Lámpa Jogszabályok "E" jel | A jóváhagyási "E" jel leírása:

A jóváhagyási jel leírása:

5/1990. Köhém rendelet

3. számú melléklet

A jóváhagyási jel körbe írt nyomtatott, álló, nagy E betű és a betű után indexként írt ? a jóváhagyó államot meghatározó ? egy vagy kétjegyű jelzőszám és a kiadásának alapjául szolgáló ENSZ-EGB előírás számjele, az előírás változatának számjele, továbbá egyéb jelzések.
A jóváhagyási jel méretéről, a mellette feltüntetendő egyéb jelzésekről és adatokról a vonatkozó ENSZ-EGB előírás, illetőleg a jóváhagyási jel használatát engedélyező határozat rendelkezik.
Az egyezményben részes államok és jelzőszámaik a következők:

 1. Németország
 2. Francaiország
 3. Olaszország
 4. Hollandia
 5. Svédország
 6. Belgium
 7. Magyarország
 8. Csehország
 9. Spanyolország
 10. Jugoszlávia
 11. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
 12. Ausztria
 13. Luxemburg
 14. Svájc
 15. ?
 16. Norvégia
 17. Finnország
 18. Dánia
 19. Románia
 20. Lengyelország
 21. Portugália
 22. Észtország
 23. Görögország
 24. Szlovénia
 25. Szlovákia

A további számokat további országoknak jelölik ki, időrendi sorrendben aszerint, hogy a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló egyezményt mikor ratifikálják, vagy ahhoz mikor csatlakoznak, és az így kijelölt számokat az Egyesült Nemzetek Főtitkára közli az egyezményben részes szerződő felekkel.

A teljes hivatkozó hatályos jogszabály innen tölthető le (nagyon lassan tölt be):

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Az érvényben lévő Uniós szabályok NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG által pedig innen:

ENSZ-EGB gépjármű előírások

3. Melléklet
JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSI PÉLDÁI

A fenti jóváhagyási jellel ellátott fényszórót Hollandiában (E4) hagyták jóvá 2439 számon, kielégíti a 02
sorozatszámú módosításokat tartalmazó jelen Előírás követelményeit mind a távolsági, mind a tompított fény
tekintetében (HCR) és azt csupán jobb oldali forgalomra tervezték. A 30 számjegy azt jelzi, hogy a távolsági
fény legnagyobb fényerőssége 85.250 és 101.250 kandela között van.
MEGJEGYZÉS: A jóváhagyási számot és a kiegészítő jeleket a kör közvetlen közelében kell elhelyezni, akár
az "E" betű felett vagy alatt, akár attól jobbra vagy balra. A jóváhagyási szám egyes számjegyei az "E"
betűnek ugyanazon oldalán legyenek elhelyezve, és ugyanabba az irányba nézzenek.
Római számok használatát jóváhagyási számként kerüljék, nehogy összetévesszék azokat más jelekkel.

 

 

 


A fenti jóváhagyási jellel ellátott készülék olyan fényszóró, mely kielégíti a jelen Előírás követelményeit mind a
tompított fény, mind a távolsági fény tekintetében és rendeltetése szerint:

csak baloldali forgalomra szolgál
mindkét oldali forgalomra szolgál az optikai egység
vagy az izzó megkívánt beállításával a járművön

 

 

 


A fenti jóváhagyási jellel ellátott készülék olyan fényszóró, amely műanyag lencsét foglal magába. A jelen
Előírás követelményeit csupán a tompított fény tekintetében elégíti ki és rendeltetése szerint:

mindkét közlekedési irányra csak jobboldali forgalomra

 

 

 

A fenti jóváhagyási jellel ellátott készülék olyan fényszóró, mely a jelen Előírás követelményeit

csak a tompított fény tekintetében elégíti ki és csak a
baloldali forgalomra alkalmas
csak a távolsági fény tekintetében elégíti ki

 

 
Műanyagból készült lencsét tartalmazó olyan fényszóró, amely kielégíti a 20. számú Előírás követelményeit:

kielégíti mind a tompított fény, mind a távolsági
fény tekintetében és csak jobboldali forgalmi
irányra alkalmas
csak tompított fény tekintetében elégíti ki és
csak a baloldali forgalmi irányra alkalma

A tompított fényű izzó nem gyullad ki egyidejűleg sem a távolsági fényű izzóval, sem semmilyen más olyan
fényszóróval, amivel kölcsönösen egybe van építve.


rs-shop.hu RS-SHOP by RS-Tuning Hungary

A sütik segítenek szolgáltatásaink biztosításában. A szolgáltatások használatával a felhasználó beleegyezik a sütik alkalmazásába. Bővebben a sütikről.

EU Cookie Info